หลักสูตรพิเศษ

อัตราค่าเรียน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ลดค่าเรียน 50% พร้อมของแถมอุปกรณ์การเรียน ฟรี 42 รายการ มูลค่า 6,000 กว่าบาท 

เป็นสมาชิกตลอดชีพ เรียนได้ตลอดไปทุกวิชาของโรงเรียน

วิชาที่สอน

  1.  มารยาทการต้อนรับ การทำธุรกิจเสริมสวย

  2.  วิธีม้วน สระ เซท และดัดให้ถูกต้อง

  3.  ซอยแบบต่างๆ ด้วยมีดโกน กรรไกร และปัตตาเลี่ยน

  4.  เกล้ามวย เซทผมสั้น และยาวตามสมัยนิยม

  5.  วิธีย้อมสีต่าง (ผม) โกรก กัดสีผม

  6.  ตรวจ และรักษาเส้นผม

  7.  แต่งหน้า นวดหน้า ลอกหน้า รักษาสิว

  8.  แก้เส้นผมที่เสีย หรือหยิกให้อยู่ในสภาพที่ดี

  9.  วิธีใส่วิก และแฮพีทแบบต่างๆ

  10. แต่งเล็บ 

 หมายเหตุ  สำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตรนี้ ทางโรงเรียนจะสอนจนประกอบอาชีพได้และมีความสามารถในการออกแบบทรงผม

หลักสูตร 4 เดือน

อัตราค่าเรียน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เนื่องจากผู้เรียนหลักสูตรนี้ จะต้องเป็นผู้ผ่านงานด้านทำผมมาบ้างแล้ว
ทางโรงเรียนจะสอนวิธี ซอย ดัด เซทและเกล้าผมแบบต่างๆ ตามสมัยนิยม เมื่อเรียนจบหลักสูตร
แล้วทางนักเรียนจะมีความสามารถในการออกแบบทรงผม
ได้ตามแฟชั่นทุกยุคทุกสมัย

หลักสูตรดีไซน์ 1 เดือน

อัตราค่าเรียน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

หลักสูตร 2 เดือน

อัตราค่าเรียน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้เรียนหลักสูตรนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเป็นช่าง และปฏิบัติงานด้านทรงผมมาแล้ว

ทางโรงเรียนจะสอนเทคนิคการออกแบบทรงผมที่ล้ำยุคทุกสมัยและจะสอนตามความประสงค์ของนักเรียน

หลักสูตร 1 เดือน

อัตราค่าเรียน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

หลักสูตร 2 สัปดาห์

อัตราค่าเรียน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

ผู้เรียนหลักสูตรนี้ จะต้องผ่านงานเป็นช่างมาแล้ว มีความชำนาญในทรงพื้นฐานเป็นอย่างดี

ทางโรงเรียนจะสอนเทคนิคการออกแบบทรงผมที่ทันสมัย ตามความประสงค์ของนักเรียน

หลักสูตร 1 สัปดาห์

อัตราค่าเรียน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)

หลักสูตรปัตตาเลี่ยน ผมสุภาพบุรุษ 1 เดือน

อัตราค่าเรียน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาการเรียน 1 เดือน

หลักสูตรแต่งหน้า-เกล้าผม

อัตราค่าเรียน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หลักสูตรแต่งเล็บ

อัตราค่าเรียน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)